Pracownia ichtiologii
english version
Propozycje tematów prac licencjackich 2019

 

Temat Opiekun

Sposoby poruszania się ryb

dr hab. Mariusz Sapota prof. nadzw.

Tempo wzrostu ryb – sposoby określania

dr hab. Mariusz Sapota prof. nadzw.

Dobowa zmienność występowania ichtiofauny w eulitoralu Zatoki Gdańskiej

dr hab. Mariusz Sapota prof. nadzw.

Znaczenie obcych gatunków ryb w Bałtyku

dr hab. Mariusz Sapota prof. nadzw.

Podstawowy model zależności troficznych ichtiofauny eulitoralu Zatoki Gdańskiej

dr hab. Mariusz Sapota prof. nadzw.

Porównanie parametrów eksploatacyjnych włoków i ich wpływ na wielkość połowów

dr hab. Mariusz Sapota prof. nadzw.

Zastosowanie inżynierii genomowej w rozrodzie lipienia (Thymallus thymallus)

dr hab. Konrad Ocalewicz prof. nadzw.

Zmienność długości telomerowego DNA u diploidalnych i triploidalnych pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss)

dr hab. Konrad Ocalewicz prof. nadzw.

 

UWAGA

propozycje tematów należy traktować jako wstępne. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Pracowni Ichtiologii                       /-/ Mariusz Sapota