Pracownia ichtiologii
english version
Udział w konferencjach

 


 • Sapota M.R. Biological and Ecological Features, Enough to Predict Invasion? – The Round Goby Case 18th International Conference on Aquatic Invasive Species Niagara Falls, Ontario, Canada April 21 to 25, 2013 (referat)

 • Złoch I., Jaroszewska M., Sapota M.R, Histopathological changes in the liver of the round goby (Neogobius melanostomus) after treating with nodularin extracts. ICES Annual Science Conference, 19-23.09.2011, Gdańsk (poster)

 • Pawelec A.J., Kobos J., Sapota M.R., Harmful algal blooms on inshore fish nursery grounds of the Gulf of Gdańsk, ICES Annual Science Conference, 19-23.09.2011, Gdańsk (poster)

 • Hebel A., Mazur-Marzec H., Złoch I., Sapota M.R., Accumulation of Nodularia spumigena toxin In round goby (Neogobius melanostomus) tissues, 29 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Taxonomy the queen of science-The beauty of algae. 19-23 maja, 2010  Kraków, (poster)

 • Toruńska A., Hebel A., Złoch I., Mazur-Marzec H. Biotransformation of nodularin by the Baltic organisms, 8th International Conference on Toxic Cyanobacteria, 29 sierpnia - 4 września 2010, Stambuł, Turcja, (poster)

 • Złoch I., Sapota M., Zmiany w elementarnym składzie organizmu babki byczej (Neogobius melanostomus) eksponowanej na ekstrakty Nodularia spumigena, 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin, 9-12.09.2009 (referat)

 • Złoch I., Sapota M., Hebel A., Mazur-Marzec H., Pliński M., Czy toksyczne zakwity Nodularia spumigena ograniczają inwazję babki byczej (Neogobius melanostomus), 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin, 9-12.09.2009 (poster)

 • Pawelec A., Sapota M., Ryby w morskich wodach kąpieliskowych -- prawidłowość czy przypadek?; 21 Zjazd Hydrobiologów, 9--12 września, Lublin. (referat)

 • Sapota M., Sex Ratio as One of the Major Factors Promoting the Invasion of the Round Goby (Neogobius melanostomus) in the Gulf of Gdańsk, 16th International Conference on Aquatic Invasive Species, Fairmont Queen Elizabeth, Montreal, Quebec, Canada, 19-23.04.2009 (referat)

 • Złoch I, Sapota M.Do Nodularia spumigena Blooms Force Back Neogobius melanostomus (the Round Goby) Invasion in the Gulf of Gdańsk? 16th International Conference on Aquatic Invasive Species, Fairmont Queen Elizabeth, Montreal, Quebec, Canada, 19-23.04.2009 (poster)

 • Złoch I., Sapota M.R., Hebel A., Mazur-Marzec H., Does accumulation of nodularin In the round goby (Neogobius melanostomus) body can change its expansion? The first Joint PSE-SETAC Conference on Ecotoxicology. Ecotoxicology in the real world. 16-19 wrzesień 2009, Kraków (poster)

 • Sapota M., Przewidywany wpływ farm wiatrowych na ichtiofaunę wód przybrzeżnych Bałtyku - Szanse i możliwości rozwoju przybrzeżnej energetyki wiatrowej na Bałtyku, Gdańsk . HOTEL Holiday Inn, 7-8 kwietnia 2008 (referat)

 • Sapota, M., Ocalewicz, K., Dabrowski, K. 2008. The karyotype of round goby showed ancestral gobiid character with morphologically undifferentiated sex chromosomes. 18th International Colloquium of Animal Cytogenetics and Gene Mapping. Bucharest, Romania, 08-10 June, 2008. (poster)

 • Ocalewicz, K., Sapota, M., Dabrowski, K. 2008. Sex determination and differentiation in the round goby (Neogobius melanostomus). 5th World Fisheries Congress “Fisheries for Global Welfare and Environmental Conservation” Yokohama, Japan , 20-25 October. (poster)

 • Złoch I., Sapota M.R., The influence of Nodularia spumigena blooms on the round goby (Neogobius melanostomus) biology SETAC Europe 18th Annual Meeting ET14P - Wildlife ecotoxicology 25-29 maj 2008 Warszawa (poster)

 • Sapota M.R., Modification in the Reproduction Strategy – Reason for the Round Goby (Neogobius melanostomus) Invasion Success in the Gulf of Gdansk? XVth International Conference on Aquatic Invasive Species, September 23 to 27, 2007 Nijmegen, the Netherlands (referat)

 • Złoch I. Sapota M.R., Trophic ecology of juvenile flounder (Platichthys flesus) from coastal waters of the Gulf of Gdansk (Baltic Sea), Poland. ECI XII EUROPEAN CONGRESS OF ICHTHYOLOGY Cavtat (Dubrovnik), Croatia 9–13 September 2007 (poster)

 • Złoch, I. Sapota M. R., The changes of prey items in the diet of juvenile flounder from the Gulf of Gdaρsk during last 50 years. EMBS 42 August 27 – 31 2007, Kiel (poster)

 • Złoch I., Odżywianie się młodocianej storni (Platichthys flesus) w strefie piaszczystego eulitoralu Zatoki Gdańskiej, XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Toruń, 4 – 8.09.2006 (poster)

 • Złoch I., Waligóra-Borek K., Sapota M., Fijałkowska M., Forycka K., Trophic ecology of Pomatoschistus sp. and Platichthys flesus in inshore waters of the Gulf of Gdańsk, Southern Baltic, Wymiana wód estuariowych południowego Bałtyku – ekologia i hydrologia, Gdynia, 21.04.2006 (poster)

 • Waligóra-Borek K., Sapota M. R., Śmiertelność ciernika (Gasterosteus aculeatus) wywołana toksycznymi zakwitami Nodularia spoumigena – gatunkiem sinicy występującym w Zatoce Gdańskiej, XX Zjazd Hydrobiologów Polskich Toruń, 4 – 8.09.2006 (poster)

 • Pawelec A., Kolat G., Sapota M. R., Rozród i rozwój form młodocianych babki byczej w Zatoce Gdańskiej, XX Zjazd Hydrobiologów Polskich Toruń, 5-8.09.2006 (poster)

 • Złoch I., Sapota M.R.,Temporal feeding pattern of juvenile flounder (Platichthys flesus) from inshore waters of the Gulf of Gdańsk, Biodiversity and functioning of aquatic ecosystems in the Baltic Sea region, Klaipeda, 7-8.10.2006 (poster)

 • Złoch I., Sapota M.R., Interspecific feeding relationship between Pomatoschistus microps and Pomatoschistus minutus, two sympatric co-existing goby species from the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic), ICES 2006 Annual Science Conference, Maastricht, Netherlands 19 – 23.09.2006 (poster)

 • Złoch I., Sapota M.R., How ‘rich’ is food of the sand and the common gobies and the flounder? – energy approach to trophic niches overlapping in coastal waters of the Gulf of Gdańsk, Southern Baltic, Littoral 2006, Gdańsk 18 - 20.09.2006 (poster)

 • Złoch I., Waligóra-Borek K., Sapota M. R., Review of some methods of trophic niche overlapping: application to estuarine fish assemblage, EMBO/HHMI Central European Scientists Meeting, Dubrovnik, Croatia 15–17.06.2006 (poster)

 • Waligóra-Borek K., Sapota M. R., Three-spine stickleback (Gasterosteus aculeatus) mortality cause by blue-green alga – Nodularia spumigena occurring in the Gulf of Gdańsk, 2nd Regional Student Conference, Klaipeda, Litwa, 7-8.10.2006 (referat)

 • Waligóra-Borek K., Pawelec A., Złoch I., Sapota M.R., Gasterosteus aculeatus (three-spine stickleback) pressure on chosen biocenosis elements, the Gulf of Gdańsk – case study, Littoral 2006, 8th International Conference, Costal Innovations and Initiatives, Gdańsk,18-20.09.2006 (poster)

 • Sapota M.R., Graczyk M. Could autoinvasions stop the bioinvaders – toxic cyanobacteria blooms and invasion of round goby, the Ponto-Caspian fish, in the Gulf of Gdańsk ; 5th Baltic Sea Science Congress Sopot, Poland 20-24 June 2005 (referat)

 • Sapota M.R. Invader in a new ecosystem, interactions and consequences – round goby, the Ponto-Caspian fish in the Gulf of Gdańsk; 5th Baltic Sea Science Congress Sopot, Poland 20-24 June 2005 (referat)

 • Sapota M.R. Round goby (Neogobius melanostomus) in the Gulf of Gdańsk – changes in the biocenosis structure; Aquatic invasive species and the functioning of European coastal ecosystems, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research Wadden Sea Station Sylt, Germany 27-30.01.2005 (referat)

 • Sapota M.R. Changes in the Gulf of Gdansk Biocenosis by Round Goby (Neogobius melanostomus) – An Invasive Ponto-Caspian Fish; 13th International Conference on Aquatic Invasive Species, Ennis, Ireland 20-24.09.2004 (poster)

 • Sapota M.R. Changes in the Gulf of Gdańsk biocenosis by round goby (Neogobius melanostomus) – invasive Ponto-Caspian fish; Baltic – the Sea of Aliens, Gdynia Poland 25-27.08.2004 (referat)

 • Sapota M.R. Inwazja babki byczej – ciekawostka czy katastrofa (Invasion of round goby – curiosa or disaster) Gatunki obce w Bałtyku (Alien species in the Baltic), Gdynia Poland 23-25.09.2003 (referat)

 • Sapota M.R. Global scale dispersal of round goby (Neogobius melanostomus), bottom fish of short migration range - reasons and consequences; The 37th European Marine Biology Symposium, Reykjavik, Island 5-9.08.2002 (referat)

 • Sapota M.R. Spread of alien (non-indigenous) fish species Neogobius melanostomus in the Gulf of Gdańsk (South Baltic); 3rd Baltic Sea Science Congress 2001 (The 17th Symposium of the Baltic Marine Biologists), Stockholm, Sweden 25-29.11.2001 (referat)

 • Sapota M.R., Skóra K.E. Rozprzestrzenianie się nowego gatunku ryby – babki byczej (Neogobius melanostomus) w Zatoce Gdańskiej (Spread of a new fish species – the round goby (Neogobius melanostomus) in the Gulf of Gdańsk;  „Gatunki inwazyjne we florze i faunie Polski w kontekście ochrony różnorodności biologicznej” Kraków, Poland 15-16.11. 2001 (poster)

 • The Third International Symposium on Functioning of Coastal Ecosystems in Various Geographical Regions, Gdynia, 19-22.06.2001 - referat

 • XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich w Białymstoku 4-8 września 2000 - poster

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oceanografia od wiedzy do praktyki, Gdynia , 14-16.06.2000 - referat

 • Sapota M.R., Skóra K.E. Fish abundance in shallow inshore waters of the Gulf of Gdańsk” Polish - Swedish Symposium on Baltic Coastal Fisheries - Resources and Management, Gdynia, 2-3.04.1996 - referat

 • Sapota M.R., Mudrak S. Growth of young flounder (Platichthys flesus) in near shore shallow water part of the Gulf of Gdańsk (Baltic) The Second International Symposium on Functioning of Coastal Ecosystems in Various Geographical Regions, Sopot, 5-7.09.1996 - poster

 • Sapota M.R., Kamińska U. Recruitment and settlement of young flounder (Platichthys flesus) in the western part of the Gulf of Gdańsk (Baltic) The Second International Symposium on Functioning of Coastal Ecosystems in Various Geographical Regions, Sopot, 5-7.09.1996 - poster

 • Fish and Land/Inland Water Ecotones (FLIWE) UNESCO/MAB University of ŁódŸ International Symposium, Zakopane, 22-24.05.1995 - referat

 • Sapota M.R., Observations on embryogenesis of Notothenia neglecta Nybelin in Admiralty Bay - King George Island, South Shetlands, Antarctica The First International Symposium on Functioning of Coastal Ecosystems in Various Geographical Regions, Gdańsk, 12-15.09.1992 - poster

 • Skóra K.E., Szymelfenig M., Sapota M.R. Spring ulcer disease in eels in the Gdańsk Bay, The 21st European Marine Biologists Symposium Gdańsk 1986 - poster